30. i-a scos afara si le-a zis: "Domnilor, ce trebuie sa fac ca sa fiu mantuit?"

31. Pavel si Sila i-au raspuns: "Crede in Domnul Isus, si vei fi mantuit tu si casa ta."    

                                                                                          [ Faptele Apostolilor 16:30-31 ]


Salvarea-doar prin credinţă (versete)


    Dragă prietene,mai jos sunt 16 versete din Biblie ce arată că salvarea este doar prin credinţă.

    Crezi şi eşti salvat.E atât de simplu.Nu trebuie să renunţi la păcatele tale,oricum nu poţi.Nu trebuie să renunţi la viciile tale sau să faci fapte bune,oricum nu vrei.Trebuie doar să crezi.Dumnezeu este dispus să te salveze acum,exact aşa cum eşti tu.El vrea neaparat ca tu să fii salvat.

    Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos a murit,a fost îngropat şi a înviat dupa 3 zile pentru a-ţi ierta păcatele.Crede acest lucru pentru a fi salvat,acum,astăzi,pentru totdeauna.

[ Efeseni 2:8 ] " Caci prin har ati fost mantuiti, prin credinta. Si aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. "

[ Ioan 3:15 ] " pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa* veşnică. "

[ Ioan 3:18 ] " Oricine* crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. "

[ Ioan 8:24 ] " De aceea* v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci*, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.” "

[ Faptele 10:43 ] " Toţi prorocii mărturisesc despre El* că oricine* crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.” "

[ Faptele 13:39 ] " şi oricine crede este iertat prin El* de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise. "

[ Faptele 26:18 ] " ca să* le deschizi ochii, să* se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să* primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea* împreună cu cei* sfinţiţi.” "


[ Romani 4:3 ] " Căci ce zice Scriptura? „Avraam* a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.” "

[ Romani 5:1 ] " Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă*, avem% pace* cu Dumnezeu, prin* Domnul nostru Isus Hristos. "

[ Romani 9:30 ]
" Deci ce vom zice? Neamurile*, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, şi anume, neprihănirea care* se capătă prin credinţă; "

[ Filipeni 3:9 ] " şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea*, ci aceea* care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. "

[ Evrei 4:3 ] " Pe când noi*, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El când a zis: „Am* jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. "

[ Evrei 10:39 ] " Noi însă nu suntem din aceia care* dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă* pentru mântuirea sufletului. "

[ 1 Petru 1:5 ] " Voi* sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! "

[ 1 Ioan 5:13 ] " V-am scris aceste* lucruri ca* să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică. "

[ Geneza 15:6 ] " Avram a crezut* pe Domnul, şi Domnul i-a socotit* lucrul acesta ca neprihănire. "